Денот на раѓањето на Гоце Делчев годинава на Факултетот за образовни науки при УГД ќе биде одбележан со чествување кое поради ситуацијата со пандемијата на ковид-19 ќе се одржи онлајн.

Факултетот за образовни науки како наследник на долгата просветителска традиција која започнува со основање на Учителската школа „Гоце Делчев“ во Штип (1946/1947), преку Вишата педагошка школа (1959), Педагошката академија (1961) до Педагошкиот факултет (2011) организира настан чествување по повод 150 години од раѓањето на македонскиот револуционер и учител Гоце Делчев, кој ќе се одржи во петок 4 февруари 2022 година на платформата Microsoft teams со почеток во 12 часот.

Линк:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MmM5ZTVjNzUtNTQ2NC00ZjRlLTkxMGQtOGZjNzQ5Mjc2MDIx%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252244e77a94-f072-4e8f-821a-fc2dc02cc65d%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252276a819b1-a2df-4380-95a6-2305ce0f6023%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=ffdd158a-dc60-4462-998c-505d3aa73767&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true 

 АГЕНДА

150 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

12.00 – 12.05

Проф. д-р Емилија Петрова Ѓоргева, Декан на Факултет за образовни науки

Поздравен говор

12.05 – 12.15

Проф. д-р Оливер Цацков

Воведна беседа за Гоце Делчев

12.15 - 12.35

Проф. д-р Тодор Чепреганов

Институт за историја при Факултет за образовни науки-Штип

12.35 - 12.50

Проф. д-р Кирил Барбареев

Педагогија за умот, срцето и душата на еден народ

 

Проф. д-р Трајче Стојанов

Модератор

 

Технички секретар

Бистра Василева-Ушинова
Тел: +389 32 550 500
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Студентски прашања

Штип - Милена Цацкова

Тел: +389 32 550 062

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Струмица - Цонка Чеботарева

Тел: +389 32 550 578

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Секретар

Марјан Ристов

Тел: +389 32 550 182

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.