2021/22

Предмет

Наставник

ДАТИ

Психологија

Проф. д-р Љупчо Кеверевски

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

26.05 во 9:00h

П2 - ФОН

Педагогија

 

Проф. д-р Соња Петровска

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

25.05 во 12:00h

П2 - ФОН

 

Методика

Проф. д-р Снежана Мирасчиева

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

25.05 во 09:00h

П1 - ФОН

 

Методика

Проф. д-р Кирил Барбареев

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

20.05 во 10:00h

 П1 - ФОН

 

Методика

Проф. д-р Снежана Јовановa - Mитковска

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

23.05 во 10:00h

П1 - ФОН

Методика

Проф. д-р Ирена Китанова

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

25.05 во 09:30h

  во ФОН

 

Методика

Проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Во договор со професор

 

Методика

Проф. д-р Никола Смилков

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Во договор со професор

 

Методика

Проф. д-р Билјана Попеска

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Во договор со професор

 

Методика

Проф. д-р Снежана Веселинова Ставрева

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Во договор со професор

 

 

 

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

 

Училишна докимологија

Проф.д-р Снежана Мирасчиева

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

25.05 во 09:00h

П1 - ФОН

 

Училишна организација

Проф. д-р Соња Петровска

Проф. д-р Деспина Сивевска

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

30.05 во 09:00h

П1 - ФОН

Етика во образованието

Проф. д-р Трајче Стојанов

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

19.05 во 10:00 h

ФОН

Методика на воспитна работа

Проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

26.05 во 10:00h

П1 – ФОН

Педагошка комуникација

Проф. д-р Снежана Мирасчиева

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

25.05 во 09:00h

П1 – ФОН

Интеркултурно и мултикултурно образование

Проф. д-р Даниела Коцева

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

19.05 во 09:00h

ФОН

Инклузивно образование

Проф. д-р Соња Петровска

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

25.05 во 12:00h

П2 - ФОН

 

Продекан за настава

Проф. д-р Даниела Коцева

 

Технички секретар

Бистра Василева-Ушинова
Тел: +389 32 550 500
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Студентски прашања

Штип - Милена Цацкова

Тел: +389 32 550 062

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Струмица - Цонка Чеботарева

Тел: +389 32 550 578

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Секретар

Марјан Ристов

Тел: +389 32 550 182

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.