ДАТИ ЗА ИСПИТ ВО ДЕКЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ НА ДОКВАЛИФИКАЦИЈА - СТЕКНУВАЊЕ НА НАСТАВНИЧКИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗАПИШАНИ 2021/2022

Предмет

Наставник

ДАТИ

Психологија

Проф. д-р Љупчо Кеверевски

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

31.01 во 13:00h

 

Педагогија

 

Проф. д-р Соња Петровска

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

27.01 во 10:00h на ZOOM

 

Методика

Проф. д-р Снежана Мирасчиева

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

01.02 во 10:00h

online

 

Методика

Проф. д-р Кирил Барбареев

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

02.02 во 10:00h

во П1 во ФОН

 

Методика

Проф. д-р Снежана Јовановa - Mитковска

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

02.02.2022

Испитот ќе се реализира со физичко присуство

 

Методика

Проф. д-р Ирена Китанова

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

26.02 во 10:00h

во П1 во ФОН

 

Методика

Проф. д-р Татјана Атанасова-Пачемска

Во договор со професор

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Методика

Проф. д-р Никола Смилков

Во договор со професор

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

Методика

Проф. д-р Билјана Попеска

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

26.01.2022 – 9:00h

 

Методика

Проф. д-р Снежана Веселинова Ставрева

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

01.02 во  во 10:00h

online

 

 

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

 

Училишна докимологија

Проф.д-р Снежана Мирасчиева

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

01.02 во 10:00h

online

Училишна организација

Проф. д-р Соња Петровска

Проф. д-р Деспина Сивевска

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

27.01 во 10:00h на ZOOM

Етика во образованието

Проф. д-р Трајче Стојанов

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

03.02 во 12:00 h

online

Методика на воспитна работа

Проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

27.01 во 12:00h

online

Педагошка комуникација

Проф. д-р Снежана Мирасчиева

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

01.02 во 10:00h

online

Интеркултурно и мултикултурно образование

Проф. д-р Даниела Коцева

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

03.02 во 10:00h

online

 

Продекан за настава

Проф. д-р Даниела Коцева

*Напомена! Студентите  кои полагаат испити од програмата за стручно и професионално усовршување за стекнување на педагошко-психолошка и методска подготовка, потребно е да ги контактираат професорите од кои имаат пријавено испити за деталите околу реализација на истите.

 

Технички секретар

Бистра Василева-Ушинова
Тел: +389 32 550 500
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Студентски прашања

Штип - Милена Цацкова

Тел: +389 32 550 062

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Струмица - Цонка Чеботарева

Тел: +389 32 550 578

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Секретар

Марјан Ристов

Тел: +389 32 550 182

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.