Педагошкиот стаж во летниот семестар, во студиската 2022/2023 година, за редовните и вонредните студенти кои се запишале на овој Факултет ќе се реализира од 8 до 30 мај 2023 година, а истиот вонредните студенти ќе можат да го пријават кај референтот на студентски прашања од 19 до 28 април 2023 г.

     Дополнително УПАТСТВО за реализација на педагошкиот стаж, во летниот семестар од академската 2022/2023 година студентите ќе добијат од одговорниот професор ментор.

    *За студентите на Одделенска настава одговорен професор-ментор кој со потпис во пријавата, потврдата и во индексот ќе го потврди реализирањето на стажот e

проф. д-р Ирена Китанова.

    *За студентите на Предучилишно воспитание одговорен професор-ментор кој со потпис во пријавата, потврдата и во индексот ќе го потврди реализирањето на стажот e проф. д-р Деспина Сивевска.

    *За студентите на Педагогија одговорен професор-ментор кој со потпис во пријавата, потврдата и во индексот ќе го потврди реализирањето на стажот е

доц. д-р Јадранка Рунчева.

   *За студентите на Историја - наставна одговорен професор-ментор кој со потпис во пријавата, потврдата и во индексот ќе го потврди реализирањето на стажот e

проф. д-р Верица Јосимовска.

*За студентите на Археологија одговорен професор-ментор кој со потпис во пријавата, потврдата и во индексот ќе го потврди реализирањето на стажот e

проф. д-р Трајче Нацев.

 

 Штип, 12.4.2023 г.                                                                     Продекан за настава

                                                                                                    Проф. д-р Даниела Коцева

Технички секретар

Бистра Василева-Ушинова
Тел: +389 32 550 500
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Студентски прашања

Штип - Милена Цацкова

Тел: +389 32 550 062

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Струмица - Цонка Чеботарева

Тел: +389 32 550 578

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Секретар

Марјан Ристов

Тел: +389 32 550 182

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.