25 години од основањето на Педагошкиот факултет/Факултет за образовни науки

Нашиот факултет од Виша педагошка школа, Педагошка академија, Педагошки факултет „Гоце Делчев“, а сега Факултет за образовни науки слави 25 години од неговото постоење. Затоа 2020 година има големо значење за развојот и величината на Јубилејот и заслужува внимание.

Повеќе...

Неодамна на Универзитетот Гоце Делчев во Штип се одржа консултативен состанок со 38 млади студенти од УГД.

Повеќе...

Факултетот за образовни науки беше домаќин на вториот студентски патувачки семинар „Студентска мобилност - можности и предизвици“. 

Повеќе...

Врз основа на Решение за акредитацијабр. 13-10181 од 02.10.2014 год. (Министерство за образование и наука), Правилникот за начинот и условите на следењето на наставата и полагањето на испитите за стекнување на педагошко-психолошка и методска подготовка објавен во („Службен весник на РМ“ бр. 56 од 27 март 2014 година)

Повеќе...

Технички секретар

Бистра Василева-Ушинова
Тел: +389 32 550 500
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Студентски прашања

Штип - Милена Цацкова

Тел: +389 32 550 062

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Струмица - Цонка Чеботарева

Тел: +389 32 550 578

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Секретар

Марјан Ристов

Тел: +389 32 550 182

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.