Ве информираме дека педагошкиот стаж за зимски семестар, учебната 2017/2018 год. на Факултетот за образовни науки можете да го пријавите од 15.11.2017 – 21.11.2017, а истиот треба да го реализирате од 22.11.2017 до 15.12.2017 год.