Се известуваат студентите на  програмата за стручно и професионално усовршување за стекнување на Педагошко - психолошка и Методска подготовка на Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, во зимски семестар, учебната, 2020/2021 година дека предавањата ќе се реализираат по следниот распоред на платформата ZOOM.


РАСПОРЕД ЗА НАСТАВА ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗАПИШАНИ НА ПРОГРАМАТА ЗА СТРУЧНО И ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКО- ПСИХОЛОШКА И МЕТОДСКА ПОДГОТОВКА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП, во ЗИМСКИ СЕМЕСТАР, УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

Предмети

термин

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

ПЕДАГОГИЈА

1

проф. Д-р Соња Петровска

24.10.2020 во  11 часот

2

 

31.10.2020 во 11 часот

ПСИХОЛОГИЈА

1

проф. Д-р Љупчо Кеверевски

 7.11.2020 во 11 часот

МЕТОДИКА

1

проф.д-р Снежана Мирасчиева,

 проф. д-р Снежана Јованова – Митковска, проф. д-р Кирил Барбареев

14.11.2020 во 10 часот

21.11.2020 во 10 часот

28.11.2020 во 10 часот

2

проф. д-р Татјана Атанасова Пачемска

Во договор со професорот

3

Проф.д-р Никола Смилков

Нема студенти

4

Доцент.д-р Ирена Китанова

14.11.2020 во 11 ч

5.

Проф.д-р Снежана Ставрева Веселинова

21.11.2020 во 11 ч

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

УЧИЛИШНА ДОКИМОЛОГИЈА

1

Проф.д-р Снежана Мирасчиева

5.12.2020 во 10 ч

УЧИЛИШНА ОРГАНИЗАЦИЈА

1

Проф. д-р Соња Петровска

19.12.2020 во 10 ч

2

Доц. д-р Деспина Сивевска

19.12..2020 во 12ч

ЕТИКА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО

1

Вон. проф. д-р Трајче Стојанов

12.12.2020 во 12 ч

МЕТОДИКА НА ВОСПИТНА РАБОТА

1

Проф. д-р Емилија Петрова Ѓорѓева

5.12.2020 во 12 ч

ПЕДАГОШКА КОМУНИКАЦИЈА

1

Проф.д-р Снежана Мирасчиева

12.12.2020 во 10 ч

ИНТЕРКУЛТУРНО И МУЛТИКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

1

Доцент. Д-р Даниела Коцева

28.11.2020 во 12 ч

Технички секретар

Бистра Василева-Ушинова
Тел: +389 32 550 500
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Студентски прашања

Штип - Милена Цацкова

Тел: +389 32 550 062

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Струмица - Цонка Чеботарева

Тел: +389 32 550 578

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Секретар

Марјан Ристов

Тел: +389 32 550 182

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.